Waarom deze blog?


dinsdag 5 juli 2016

Een tandje bijsteken

Vandaag werd ik verwacht bij de tandarts om een tweede afdruk te maken van enkele ontbrekende tanden met de bedoeling wat ontbreekt te herstellen. 
In de belangrijke raadgevingen van het UZ Gent bij de behandeling met Afinitor kan je het volgende lezen: “Het is belangrijk om voor de start van uw behandeling met Afinitor een bezoek te brengen aan uw tandarts. Deel aan uw tandarts mee dat u deze behandeling start en laat uw gebit grondig nazien. Een goede mondhygiëne is belangrijk voor de start van uw behandeling.”
Bij de start van mijn behandeling met Afinitor had ik dan ook die raadgevingen opgevolgd en kwam aan het licht bij het bezoek aan de tandarts dat er een paar bovenste tanden aan het uitgroeien waren en gezien ze niet meer te redden waren best zouden verwijderd worden.  Zo gezegd zo gedaan.  Door deze ingreep en het behouden van een goede mondhygiëne had ik geen bijwerkingen in de mond.
Evenwel doordat er onderaan in de mond jaren geleden ook al enkele tanden getrokken waren kreeg ik het moeilijk om goed te kauwen. En aangezien dit zichtbaar was in de stoelgang nam ik het initiatief om een nieuwe afspraak te maken met de tandarts, het probleem voor te leggen en te kijken wat er mogelijk was om daaraan iets te doen. 
Het voorstel was een kunstgebitje van een 5-tal tanden onderaan in de mond waardoor de beet weer optimaal zou zijn. Vooraleer ik naar Limburg vertrok werd er al een eerste afdruk gemaakt en vandaag werd ik dus verwacht voor een tweede.
Al snel ontdekte de tandarts dat er bij het maken van de ‘lepel’, zoals ze dat in hun vakjargon noemen, een fout werd gemaakt en dat die tweede afdruk niet kon genomen worden.
Een telefoontje naar het labo leerde ons dat de eerste afdruk best hernomen werd en dat ze dan tegen morgen een nieuwe ‘lepel’ zouden leveren waardoor de vastgelegde vervolgafspraken zouden kunnen doorgaan zoals gepland. 

Ze gaan dus ook in het lab een tandje moeten bijsteken…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten